Delegerings-utredning till Öresundskraft

I samband med att Öresundskraft omorganiserar sin verksamhet måste delegringarna beträffande bl a innehavaransvaret göras om. Elocomp AB fick uppdraget att tillsammans med de involverade medarbetarna ta fram hur detta skulle genomföras. för att alla skulle kunna känna sig trygga i sina lämnade resp mottagna delegeringar.

2020-03-20 08:32