NIS-direktivet

Nio elnätsbolag gör gemensamsak och beställer NIS-arbete av Elocomp

Elocomp AB har fått uppdrag åt nio stycken elnätsbolag i den s k SHS-gruppen att ta fram ett ledningsinformationssystem enlig NIS-direktivet. Visst är där företagsundika saker i hur man säkerställer sin informationssäkerhet men många delar är också gemensamma och dessa kostnaderna kan då de involverade bolagen dela på.  

2020-01-27 13:59