• Utredning kring anslutning av solceller

  Kraftringen har beställt en ganska omfattande utredning hur solcellsanläggningar ska anslutas. 

  2022-11-20 15:38
 • Framtagande av underhållshandbok

  Öresundskraft har beställt framtagande av en underhållshandbok

  2022-11-02 15:39
 • Skånska Energi, offert för 20 MW solcellsanslutning

  Skånska Energi ska genomföra en nätutredning och ta fram en skarp offert för anslutning av en solcellsanläggning på 20 MW

  2022-09-07 15:40
 • Tf chef på Landskrona Energi

  Under hösten 2022 med start den 15/8 kommer Elocomp att fungera som vikarie för ordinarie drift-, underhålls- och projektchef på Landskrona Energi.

  2022-06-30 10:08
 • Framtagande av instruktioner för manöver åt Höganäs Energi

  Under hösten 2022 kommer Elocomp att hjälpa Höganäs Energi med att ta fram instruktioner för hur brytare och apparater ska manövreras på ett säkert sätt. Vidare ska även förenklade instruktioner för utläsning av reläskyddsdata tas fram. Målet är att driftpersonalen säkrare och enklare ska klara av sina arbetsuppgifter i stressade situationer. 

  2022-06-30 10:05
 • TF Nätchef på Bjäre Kraft

  TF Nätchef på Bjäre Kraft

  Fr o m 4/4 har Elocomp uppdrag som tf nätchef på Bjäre Kraft. Uppdraget varar fram tills att ny person finns på plats.

  2022-04-22 12:27
 • Driftprinciper till Öresundskraft

  Öresundkraft önskar jobba lite mer enhetligt och strukturerat inom sin Drift- och underhållsavdelning vilket Elocomp AB lovat att hjälpa dem med.

  2022-01-20 16:23
 • Elocomp sponsar Team Rynkeby

  Elocomp sponsar Team Rynkeby

  Glädjande nog har Elocomp möjlighet att även under 2022 hjälpa Team Rynkeby i sin goda gärning

  2021-11-22 09:00
 • Blandat uppdrag till Kraftringen

  Avtal har skrivits med Kraftringen Nät att hjälpa dem med ett flertal intressanta frågeställningar under 2022.

  2021-11-22 08:57
 • Underhållsprinciper till Bjäre Kraft

  Arbetet med att ta fram Nätprinciper tyckte Bjäre Kraft var så intressant och givande att de bestämt sig för att fortsätta arbetet med att ta fram även Underhållsprinciper med start under hösten 2021

  2021-09-21 08:17
 • Strategiarbete för Nacka Energi AB

  Nacka Energi har bestämt sig för att ta hjälp av Elocomp AB för att ta fram nya strategier för nätuppbyggnad, drift samt underhåll

  2021-04-30 12:43
 • Framtagande av Nätprinciper till Bjäre Kraft

  Nu ska Bjäre Kraft strukturera upp sitt tänk kring hur de ska bygga sitt elnät i framtiden.

  2021-04-30 12:42
 • Nytt uppdrag som nätchef på Skånska Energi

  Nytt uppdrag som nätchef på Skånska Energi

  Den 1/5 2020 påbörjar Håkan Nilsson uppdraget som Nätchef på Skånska Energi i Södra Sandby

  Läs mer…
  2020-04-19 20:49
 • Delegerings-utredning till Öresundskraft

  I samband med att Öresundskraft omorganiserar sin verksamhet måste delegringarna beträffande bl a innehavaransvaret göras om. Elocomp AB fick uppdraget att tillsammans med de involverade medarbetarna ta fram hur detta skulle genomföras. för att alla skulle kunna känna sig trygga i sina lämnade resp mottagna delegeringar.

  2020-03-20 08:32
 • Nytt uppdrag som säkerhetsskydds-chef

  Nacka Energi har utsett Håkan Nilsson till sin nya säkerhetsskyddschef

  Läs mer…
  2020-01-27 14:05
 • NIS-direktivet

  Nio elnätsbolag gör gemensamsak och beställer NIS-arbete av Elocomp

  Läs mer…
  2020-01-27 13:59
 • Uppdrag som tf Chef Elnät, Nacka Energi

  Uppdrag som tf Chef Elnät, Nacka Energi

  Nacka Energis nuvarande nätchef byter arbete och fr o m mitten av oktober tills någon ersättare är på plats kommer Elocomp att jobba deltid såsom t f Nätchef.

  2019-09-11 13:58
 • Ramavtal utbildnings-tjänster

  Ramavtal utbildnings-tjänster

  Elocomp har tecknat ramavtal med Svensk Uppdragsutbildning för att fungera som utbildare i dels  Elocomps egenutvecklade utbildningar och dels i vissa av de utbildningar som Svensk Uppdragsutbildning redan har i sitt utbud. 

  2019-08-29 12:06
 • Uppdrag som tf affärs-områdeschef

  Uppdrag som tf affärs-områdeschef

  Uppdrag erhållit av Södra Hallands Kraft att fr o m 1/9 2019 fungera som tillförordnad chef för affärsområdet EL. Uppdraget pågår på deltid tills ny person rekryterats.

  2019-08-29 12:01

Fler nyheter