Elocomp AB har förutom sina tjänster även att antal färdiga "produkter" som kan avropas med ganska kort varsel.

  • Krisövningstest för generella företag, läs mer här
  • Utbildning inom Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), läs mer här
  • Introduktion till elkraftteknik för eltekniker, läs mer här
  • Utbildning Entreprenad- och affärsjuridik i praktiken, läs mer här
  • Framtagande av Nät-, Underhålls- och Driftprinciper, läs mer här
  • Framtagande av ESA-Instruktioner, läs mer här
  • Risk-och sårbarhetsanalys för generella företag, läs mer här
  • Visions-, strategi- och affärsplansarbete, läs mer här