Här är lite exempel på vad vi tycker vi är bra på:

EL

System- och funktionslösningar

Utredningar

Nätplanering

Rådgivning 

Projektledning

Risk- och sårbarhetsanalys

Upphandlingar enligt LOU / LUF

Teknisk utbildning

Smarta nät, smarta hem, smart samhälle och smarta mätare

Organisation & Säkerhet

Säkerhetsskyddsanalyser

Visioner o strategier

Ledningsarbete i uppstart och förbättring

Interima lösningar

Affärs- och entreprenadjuridik

Arbetsmiljö, instruktioner och delegeringar

Risk- o Sårbarhetsanalyser 

Krisövningar

Arbetspsykologi

Utbildning

Foto & Reportage

Flygande film

Fotografering

Berättande reportage

Tillfällig kommunikationsavdelning